top of page

Jogi struktúra

Az A Global Vision cég Franciaországban és Európában ügynökként és tanácsadóként jár el a Primary Water Technologies cég nevében.


A Global Vision SARL székhelye a következő címen található: Központi iroda: Maison Sabarotzia, Quartier Laharanne, 64120 Orègue, Franciaország 

Bejegyezve: 794 417 139 R.C.S. Bayonne.

Menedzser : Mrs. Marie AICHAGUI.

Szolgáltatás feltételei

1. cikk. Jogi információk

A digitális gazdaságba vetett bizalomról szóló, 2004. június 21-i 2004-575. számú törvény 6. cikke értelmében ez a cikk meghatározza a különböző érdekelt felek kilétét a végrehajtás és a nyomon követés összefüggésében.

A www.eauprimaire.com oldalt közzétette:
A Global Vision SARL, amelynek székhelye a következő címen található: Maison Sabarotzia, Quartier Laharanne, 64120 Orègue, Franciaország, és bejegyzett 794 417 139 R.C.S. Bayonne.

Telefon: +33 7 62 83 14 63/ E-mail cím: marie@aglobalvision.eu.

Az oldal közzétételi igazgatója: Madame Marie AICHAGUI.

2. cikk. Az oldal bemutatása

A www.eauprimaire.com oldal célja, hogy vízi helymeghatározási szolgáltatásokat kínáljon.

3. cikk Kapcsolat

Bármilyen, az oldallal kapcsolatos kérdéssel vagy információigénnyel, illetve tiltott tartalommal vagy tevékenységgel kapcsolatos bejelentéssel kapcsolatban a felhasználó a kiadóhoz fordulhat a következő e-mail címen: marie@aglobalvision.eu, vagy tértivevényes ajánlott levelet küldhet a következő címre: A Global Vision, Maison Sabarotzia, Quartier Laharanne, 64120 Orègue

4. cikk A felhasználási feltételek elfogadása

Az oldal eléréséhez és használatához a jelen Általános Használati Feltételek elfogadása és betartása szükséges.

A kiadó fenntartja a jogot, hogy bármikor és előzetes értesítés nélkül módosítsa az oldalt és a szolgáltatásokat, valamint a jelen Általános Szerződési Feltételeket, különösen, hogy alkalmazkodjon az oldal változásaihoz új funkciók biztosításával vagy az oldal törlésével vagy módosításával. meglévő funkciókat.

Ezért javasoljuk, hogy a felhasználó minden navigáció előtt tájékozódjon az Általános Szerződési Feltételek legfrissebb verziójáról, amely bármikor elérhető az oldalon. Az ÁSZF-ben foglaltakkal való egyet nem értés esetén a felhasználó nem használhatja az oldalt.

5. cikk. Hozzáférés és navigáció

A kiadó a rendelkezésére álló technikai megoldásokat az oldal napi 24 órájában, a hét 7 napján történő hozzáférés biztosítására valósítja meg, ennek ellenére bármikor felfüggesztheti, korlátozhatja vagy megszakíthatja az oldalhoz vagy annak egyes oldalaihoz való hozzáférést annak érdekében, hogy frissítéseket, tartalmának módosításait vagy bármely más, az oldal megfelelő működéséhez szükségesnek tartott műveletet.

A www.eauprimaire.com oldalon történő csatlakozás és navigáció a jelen Általános Használati Feltételek fenntartások nélküli elfogadását jelenti, függetlenül a technikai hozzáférési eszközöktől és a használt termináloktól.

Ezek az Általános Szerződési Feltételek szükség szerint vonatkoznak a webhely bármely változatára vagy kiterjesztésére a meglévő vagy jövőbeni közösségi és/vagy közösségi hálózatokon.

6. cikk. Helyszínkezelés

A webhely megfelelő kezelése érdekében a kiadó bármikor:

- felfüggeszteni, megszakítani vagy korlátozni a hozzáférést az oldal egészéhez vagy egy részéhez, fenntartani a hozzáférést az oldalhoz vagy a webhely bizonyos részeihez az internethasználók egy meghatározott kategóriája számára;

- törölni minden olyan információt, amely megzavarhatja a működését, vagy ellentétes a nemzeti vagy nemzetközi törvényekkel, illetve a Netikett szabályaival;

- a webhely felfüggesztése frissítések elvégzése érdekében.

7. cikk. Regisztrált felhasználók számára fenntartott szolgáltatások

7.1 Regisztráció

Bizonyos szolgáltatásokhoz, és különösen minden fizetős szolgáltatáshoz való hozzáférés a felhasználó regisztrációjához kötött.

A regisztráció és az oldal szolgáltatásaihoz való hozzáférés kizárólag cselekvőképes magánszemélyek számára van fenntartva, akik kitöltötték és érvényesítették a www.eauprimaire.com oldalon online elérhető regisztrációs űrlapot, valamint a jelen Általános használati feltételeket.

A felhasználó a regisztráció során vállalja, hogy személyére és családi állapotára vonatkozóan pontos, őszinte és naprakész tájékoztatást ad. A felhasználónak emellett rendszeresen ellenőriznie kell a rá vonatkozó adatait annak érdekében, hogy azok pontossága megmaradjon.

A felhasználónak ezért érvényes e-mail címet kell megadnia, amelyre az oldal visszaigazolja a szolgáltatásaira való regisztrációját. Egy e-mail cím csak egyszer használható fel a Szolgáltatásokra való regisztrációhoz.

Ezért úgy kell tekinteni, hogy a www.eauprimaire.com és partnerei által küldött bármely kommunikációt a felhasználó megkapta és elolvasta. Ez utóbbi ezért vállalja, hogy rendszeresen olvassa az erre az e-mail címre érkező üzeneteket, és szükség esetén ésszerű időn belül válaszol.

Természetes személyenként csak egy regisztráció engedélyezett az oldal szolgáltatásaira.

A felhasználóhoz hozzárendelnek egy azonosítót, amely a jelszavának megadása mellett hozzáférést biztosít a számára fenntartott területhez (a továbbiakban: „Személyes tér”).

A felhasználónevet és jelszót a felhasználó online módosíthatja a személyes terében. A jelszó személyes és bizalmas, ezért a felhasználó vállalja, hogy azt harmadik félnek nem adja át.

A www.eauprimaire.com fenntartja a jogot, hogy minden esetben megtagadja a szolgáltatásokra vonatkozó regisztrációs igényt abban az esetben, ha a Felhasználó nem tartja be a jelen Általános Felhasználási Feltételekben foglaltakat.

7.2 Leiratkozás

A rendszeresen regisztrált felhasználó bármikor kérheti leiratkozását a személyes terében található erre a célra kialakított oldalon. Bármilyen leiratkozás az oldalról akkor lép hatályba, ha a felhasználó kitölti az erre a célra szolgáló űrlapot, a következő időtartamon belül: 4 hét.

8. cikk. Felelősségek

A kiadó csak az általa közzétett tartalomért felel.

A kiadó nem vállal felelősséget:

- műszaki vagy informatikai problémák vagy meghibásodások, illetve az oldal bármely hardverrel vagy szoftverrel való kompatibilitása esetén;

- közvetlen vagy közvetett, anyagi vagy nem anyagi, előrelátható vagy előre nem látható kár, amely az oldal vagy szolgáltatásai használatából vagy használatának nehézségeiből ered;

- az internet belső jellemzői, különösen azok, amelyek az ott keringő információk megbízhatóságának és biztonságának hiányával kapcsolatosak;

- a webhelyét használó tiltott tartalom vagy tevékenységek anélkül, hogy arról kellően tudtak volna a digitális gazdaságba vetett bizalomról szóló, 2004. június 21-i 2004-575. számú törvény és a kapcsolódó, 2004. augusztus 6-i 2004-801. számú törvény értelmében az egyének védelmére a személyes adatok kezelése tekintetében.

Továbbá az oldal nem tudja garantálni az ott terjesztett információk pontosságát, teljességét vagy időszerűségét.

A felhasználó felelőssége:

- berendezéseinek és adatainak védelmét;

- az oldal vagy annak szolgáltatásainak általa használt használata;

- ha nem tartja tiszteletben sem a jelen ÁSZF betűjét, sem szellemét.

9. cikk. Hiperszöveges hivatkozások

A webhely hipertext linkeket tartalmazhat, amelyek más webhelyekre mutatnak, amelyek felett a www.eauprimaire.com nem rendelkezik ellenőrzéssel. A kiadó által végzett előzetes és rendszeres ellenőrzések ellenére a kiadó minden felelősséget elhárít az ezeken az oldalakon található tartalomért.

A kiadó engedélyezi a weboldalán található bármely oldalra vagy dokumentumra mutató hipertext hivatkozások létrehozását, feltéve, hogy e hivatkozások létrehozása nem kereskedelmi vagy reklámcélból történik.

Ezenkívül a hivatkozás beállítása előtt előzetes tájékoztatásra van szükség a webhelyszerkesztőtől.

Ez az engedély nem vonatkozik azokra az oldalakra, amelyek tiltott, erőszakos, vitatott, pornográf, idegengyűlölő jellegű információkat terjesztenek, vagy amelyek a legtöbb ember érzékenységét sérthetik.

Végül, a www.eauprimaire.com fenntartja a jogot, hogy bármikor eltávolítson egy, a webhelyére mutató hivatkozást, ha az oldal úgy ítéli meg, hogy az nem felel meg a szerkesztési szabályzatának.

10. cikk. Adatgyűjtés

Az oldal mentesül a Bizottság Nationale Informatique et Libertés (CNIL) felé történő jelentéstétel alól, mivel nem gyűjt semmilyen adatot a felhasználókról.

11. cikk. Cookie-k

Az oldal „süti” technikákat alkalmazhat, amelyek lehetővé teszik a forgalommal kapcsolatos statisztikák és információk feldolgozását, a navigáció megkönnyítését és a szolgáltatás javítását a felhasználó kényelme érdekében, aki a böngészőszoftver konfigurálásával tiltakozhat ezen „cookie-k” rögzítése ellen.

12. cikk Szellemi tulajdon

Az oldal szerkezete, de az azt alkotó szövegek, grafikák, képek, fényképek, hangok, videók és számítógépes alkalmazások is a kiadó tulajdonát képezik, és mint ilyeneket a szellemi tulajdonra vonatkozó hatályos törvények védik.

A webhely által kínált tartalmak, bejegyzett védjegyek és szolgáltatások bármilyen módon történő megjelenítése, reprodukálása, adaptálása vagy részleges vagy teljes hasznosítása a kiadó előzetes, kifejezett és írásos engedélye nélkül szigorúan tilos, és az ún. a szellemi tulajdonjogról szóló törvény L. 335-2. és azt követő cikkei értelmében vett jogsértés. És ez az oldalon kifejezetten jogdíjmentesnek jelölt elemek kivételével.

Az oldalhoz való hozzáférés nem jelenti a jog elismerését, és általában véve nem ruház fel semmilyen szellemi tulajdonjogot az oldal valamely eleméhez, amely a kiadó kizárólagos tulajdona marad.

A felhasználónak tilos olyan adatokat bevinni az oldalra, amelyek megváltoztatnák vagy valószínűleg módosítanák annak tartalmát vagy megjelenését.

13. cikk Alkalmazandó jog és illetékes joghatóság

Jelen Általános Felhasználási Feltételekre a francia jog az irányadó. Vita esetén és békés megegyezés hiányában a jogvitát a hatályos joghatósági szabályok szerint a francia bíróságok elé terjesztik.

bottom of page